Placopp 77 WP

Placopp 77 WP

%50 w/w metalik bakır eşdeğer %83.5 Bakır hidroksid.

Похожие продукты

Подобные
Товары