Plavmure 300 EC

Plavmure 300 EC

150 g/l Difenoconazole + 150 g/l Propicanozale.

Oxşar məhsullar

Bənzər
Məhsullar