Kitaro 50 SC

Kitaro 50 SC

250 g/lt Diethofencarb + 250 g/lt Carbendazim.

Oxşar məhsullar

Bənzər
Məhsullar