Corsan

Corsan

500 g/l Chlorpyrifos + 50 g/l Cypermehtrin.

Oxşar məhsullar

Bənzər
Məhsullar