Bigest SC

Bigest SC

125 g/lt Epoxiconazole + 125 g/lt Carbendazim.

Oxşar məhsullar

Bənzər
Məhsullar