Plafora 247 SC

Plafora 247 SC

141 g/l Thiamethoxam + 106 g/l Lamda cyholatrin.

Oxşar məhsullar

Bənzər
Məhsullar