Xətti Sistemlər

Xətti Sistemlər

Kvadrat, Düzbucaqlı və yaxud yöndəmsiz sahələri suvarmaq problem deyil! Valley xətti suvarma sistemləri sizə digər suvarma metodlarında tapılmayan bir avatnaj təqdim edir. Bu avantajlar sahənizin potensialını artırmaqla yanaşı gəlirliliyinizi də artırır. Mərkəz pivotdan fərqli olaraq, xətti sistemlər sahəniz boyunca irəli və geriyə hərəkət edir. Valleyin xətti suvarma sistemləri ən əlverişli suvarma formalarından biri olmaqla sizin sahənizin 98%-dan çoxunu su ilə təmin edir. Xətti sistemlər sadəcə suvarma funksiyasını deyil o cümlədən dərmanlama, gübrələmə və cücərtmə ilə təsərrüfat idarəetməsində  böyük rol oynayır.

Valley xətti sistemlərin üstünlükləri:

– Suvarılacaq sahəni maksimuma çatdırır.
– Yerüstü və digər suvarma sistemləri ilə müqayisədə işçi xərcini 50% azaldır.
– Suyun aşağı səviyyədə təminatı ilə torpağı suvararkən suyun kənara axmasının qarşısını alır.

Description

Suvarmadan da üstün…

Oxşar məhsullar

Bənzər
Məhsullar