Disk, Mərdanə, Kultuvator, Rotovator, Şum aparatları, Aysan